Tuesday, 29 May 2012

Fungsi-Fungsi ToolBar

1.Selection Tool
-memilih dan memindahkan objek.

2.Subselection Tool
-mengubah bentuk objek dengan edit points

3.Free Transform Tool
-mengubah ukuran atau memutar bentuk objek

4.Gradient Transform Tool
-Fungsinya adalah untuk mengubah arah dan ukuran warna.

5.Line Tool
-Berfungsi untuk membuat garis.

6.Lasso Tool
-Lasso memiliki fungsi yang sama dengan arrow untuk memilih objek. Bezanya, jika
kita menggunakan Aroow tool, objek akan terpilih secara menyeluruh. Sedangkan menggunakan lasso tool tidak secara menyeluruh hanya beberapa bagian saja.

7.Pen Tool
-membuat bentuk/objek secara bebas berupa titk sebagai penghubung

8.Text Tool
-memasukkan text

9.Pencil Tool
-Digunakan untuk menggambar atau melukiskan objek yang diinginkan.

10.Brush Tool
-Fungsinya iaitu untuk mengecat objek Flash dengan menyediakan pelbagai jenis saiz .

11.Ink Bottle Tool
-Fungsinya untuk membuat outline pada objek yang tidak ber-outline dan juga untuk menggantikan warna outline pada objek.

12.Paint Bucket Tool 
-Fungsinya sama dengan Ink Bootle,tapi Ink Bottle hanya mewarnai outline, sedangkan Paint Bucket mewarnai bahagian dalam.

13.Eyedropper Tool
-mengambil contoh warna

14.Eraser Tool
-menghapus bahagian dalam ataupun luar sesuatu objek.

15.Hand Tool
-Alat ini berfungsi untuk melihat stage, terutama bila kita menggunakan zoom dengan skala besar.

16.Zoom Tool
-Zoom ini berfungsi untuk membesarkan dan memperkecil stage.

17.Oval Tool
-Alat ini fungsi untuk membuat lingkaran ataupun ellips.

18.Retangle/Polygon Tool
-Fungsinya sama  dengan Oval Tool, tool ini berfungsi untuk membuat object persegi atau bentuk polygon.

No comments:

Post a Comment